Úvod

Již mnoho let se zabýváme canisterapií a napravili jsme spoustu bolavých těl i duší. Pracujeme v domovech seniorů, stacionářů pro postižené, školkách i školách v Karlovarském a nyní i nově v Ústeckém kraji. Snažíme se ulehčit život těm, kteří to potřebují bez ohledu na věk nebo míru postižení. Děti seznamujeme se zásadami správného chování ke zvířatům a připravujeme je na situace, které mohou se zvířaty, pejsky zvláště, nastat. Seniorům vracíme úsměv na tvář a chuť užít si další den života.

canisterapie_foto

Jak nám pomoci?

Při naší práci nikdy nebude a nemůže být  prioritou výdělek, protože to co zažíváme, zkrátka nelze měřit penězi. Často pracujeme s rodinami, které potřebují pomoci  a finančně na tom nejsou zrovna nejlépe .

Musíme se přiznat, že je pro nás velmi těžké a nezvyklé říkat si o pomoc.  Doposud jsme naši činnost s pejsky z většiny dotovali z příjmu našich profesí. Jenomže se dostáváme k rozhodování – co nám udělá větší radost ? Když opravím střechu – radost je vidět u 2 či 4 lidí, kteří tam bydlí.. Ale když navštívíme s pejsky např. dům seniorů, tak tu radost vidíte u několika lidí najednou a navíc.. jsme mnohdy jediná návštěva , která za nimi přijde. Má to velký smyls po lidské stránce, a proto jsme se rozhodli, že se naučíme říkat – ano, můžete nám pomoci ! Pokračujte zde

Léčebné účinky canisterapie 

Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Není neobvyklé, že canisterapeut a jeho pes jsou pro klienta jedinou “návštěvou z venku” a suplují tak roli rodinných příslušníků. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy canisterapie (AAA) lze canisterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT) a tomu je věnována tato stránka.

Jak canisterapie léčí?

  • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
  • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
  • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
  • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
  • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
  • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci
  • na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu
  • zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

Canisterapeutičtí klienti

Canisterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné.

U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích – sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.

Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.

Pro provozování cílené terapie je vždy za potřebí kromě psovoda (canisasistenta) a jeho psa také odborník, který vede klienta – terapeut

canisterapie kv