Kde pomáháme

Kde pomáháme:

Pravidelně zajišťujeme canisterapii v těchto zařízeních: 

 • Denní centrum Matřídouška o.p.s., denní stacionář pro klienty s mentálními a kombinovanými vadami, pobočka Chodov i Sokolov.

( p. ředitelka Věra Bráborcová, tel.: 607718345, e-mail..info@opschodov.cz

*            Amica centrum Cheb, LDN a domov pro seniory

         (p. Dana Blumenstainová , tel.: 773454300, ldn@amica-centrum.cz)

*          Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb

      – od jara jsme součástí unikátního projektu, kterým je společná canisterapie s Amicou –    dohromady děti , senioři  a  psi

         (p. Volfová, tel.:778843869, email : renatavolfova71@seznam.cz)

 • Toreal s.r.o. Královské Poříčí, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

 – zde spolu s personálem  zavádíme do praxe  canisterapii a bazální stimulaci u klientů s RS

( e-mail: toreal.social@gmail.com)

 • Kazdův dvůr, Vonšov, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

(p. Květoňová, tel.:778421440, email: kvetonova@kazduvdvur.cz)

*          Denní centrum Žirafa, z.s., centrum pro klienty s poruchami autistického spektra a  s kombinovanými vadami

(tel .: ředitelka paní Renata Kunešová 602535366, e-mail: renatakunesova@seznam.cz).

 • Sokolík, domov pro osoby se zdravotním postižením o.p. Sokolov

(aktivizační sestra , p. Barbora Razímová, tel.: 731143157, email: razimova@sokolik-po.cz).

 • Radka z.s. , zajišťující program pro seniory na LDN Kadaňské nemocnice a LDN nemocnice Žatec (email: dobrovolnik.radka@gmail.com).

*          MŠ Osvobození Cheb, třída pro integraci dětí se zdravotními a mentálními vadami.(asistentka, paní Pavelková te.: 773404217) 

*          Sdružení SOS Dětských Vesniček Karlovy Vary

        ( sociální pracovnice paní Jana Doležalová tel.: 732435221)

 • DOZP Radošov –začínáme spolupracovat

Tel. 602531564 paní Marcela Šejvlová

 • Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vila Maria v Dolním Rychnově
 • Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s. Loučky, Nové Sedlo

email:loucky.oazaklidu@email.cz

 • Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Mariánská, Jáchymov
 • Mateřská školka Osvobození, Cheb (integrační třída)
 • Mateřská škola Wlaštovka,  Cheb
 • Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 766, Hranice u Aše

 –  Ing. Libor Syrovátka , tel.: 354 599 978, 602 202 114 
               e-mail: ddhraniceuase@c-box.cz

Dále navštěvujeme základní a střední školy napříč Karlovarským krajem s programem o výchově pejsků.